• cosmogonia rozicruciană

    by  • May 27, 2012 • Jurnal cultural

    “dacă o idee sau un obiect ne trezește interesul, acesta din urmă va exercita asupra lor același efect pe care aerul și soarele îl au asupra plantelor. ele vor crește și vor înflori în viața noastră. dacă, din contră, le-am privit cu indiferență, ele vor dispărea din existența noastră ca o floare ce se veștejește departe de soare.”

    “la fel cum constructorul se instruiește prin eșecurile sale și își corijează planurile în consecință, tot astfel omul se instruiește prin greșelile lui succesive și prin durerea pe care ele i-o aduc.”

    “cînd extragem rădăcina cubică dintr-un număr, cînd înmulțim numerele sau ne gîndim la perioade și revoluții, nu încercăm niciun sentiment în privința lor. noi nu ne certăm pentru că doi ori doi fac patru. daacă sentimentele noastre ar fi în joc, am încerca poate ca acest produs să fie cinci și ne-am certa cu cel care, din motive personale, ar zice că produsul este trei; dar în matematică adevărul este foarte ușor de verificat și sentimentele sunt eliminate.”

    “stăpînirea de sine este obiectul și scopul oricărei suveranități. un om care nu a învățat să se guverneze, nu poate să rămînă în siguranță neguvernat și, în starea actuală a dezvoltării sale, aceasta e sarcina cea mai grea care poate să-i fie distribuită.”