• zahir

    by  • April 7, 2013 • Jurnal cultural

    “învățătorul avea un zimbru. coarnele depărtate îl îndemnau să creadă că, de va reuși să se așeze între ele, va fi ca și cum s-ar așeza pe tron. într-o zi, cînd animalul se odihnea neatent, el își duse visul la îndeplinire. în aceeași clipă, zimbrul îl aruncă cît colo. soția lui, văzîndu-l, începu să plîngă. nu plînge, spuse învățătorul de cum reuși să se scoale, am suferit dar mi-am îndeplinit dorința.”

    “să presupunem că doi pompieri intră într-o pădure ca să stingă un foc mic. cînd termină și ies, îndreptîndu-se spre malul unui pîrîu, unul dintre ei are fața plină de funingine iar celălalt este absolut curat. care dintre ei î;i va spăla fața? evident, cel care e plin de funingine. greșit, cel care are fața murdară, îl va privi pe celălalt și va crede că arată la fel. și invers, cel cu fața curată își va vedea tovarășul plin de funingine și își va spune: și eu sînt murdar, trebuie să mă spăl.”